Thầy Tuấn Ngọc ngày xưa 68 kg, mập, bệnh, sắp chết. Khi áp dụng ăn THỰC DƯỠNG HIỆN ĐẠI (.com) – uống NƯỚC TỐT Y TẾ (.com) và THẢI ĐỘC ĐẠI TRÀNG (.com) mà giảm còn 48 kg (tức giảm 20 kg), khỏe.

Nếu trên đời có CHUYÊN GIA GIẢM CÂN thì đó chính là THẦY TUẤN NGỌC.